Петриковская роспись, магазин сувениров
 

Petrykiwskie Malarstwo Artystyczne

Ta forma malarstwa artystycznego jest już wyjątkową kartą na stronach historii narodu ukraińskiego. Daleki poza granicami Ukrainy znane są imiona mistrzów ludowych ze wsi Petrykiwka obwodu Dniepropietrowskiego. Ażurowy ornament o dokładnym wykończeniu graficznym, który w przyszłości rozwijał się jako malarstwo ścienne i sposób ozdabiania przedmiotów użytku codziennego, dziś jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle artystycznym, grafice książkowej, dekorowaniu, itp. Czarujący petrykiwski kwiatek zakwitł na wspaniałym talerzu porcenalowym, zagadkowym wzorem odbił się na jedwabnej tkaninie, drogocennym szlachetnym kamieniem zabłysnął na lakierowanej powierzchni szkatułki upominkowej.

Charakterystyczny ornament Petrykiwky ma dawne tradycje, własną wymowę plastyczną, własną technikę i instrumentarium obrazów artystycznych. Z pokolenia na pokolenie przekazywano tradycje tego malarstwa, oryginalnego, przeważnie roślinnego ornamentu, ciągle udoskonalanego z biegiem czasu. Przechowywane w muzeach przedmioty użytku codziennego zdobione malarstwem petrykiwskim, należą do ХVIII-ХІХ stulecia. Natomiast sam ornament jako taki bierze początek od starodawnej ornamentyki tradycyjnej, która była bardzo rozpowszechniona w życiu codziennym Zaporożców, którzy zdobili nią swoje mieszkania, elementy wewnętrzne i broń.

Współczesny petrykiwski ornament charakteryzuje się przede wszystkim jako roślinny, przeważnie kwiatowy. Zbudowany jest na uważnym badaniu rzeczywistych form miejscowej flory i tworzeniu na jej podstawie fantastycznych, nie istniejących w przyrodzie kwiatów (o różnych nazwach, na przykład „cebulka” lub „kędzierzawka”). Szerokie zastosowanie mają motywy kwiatów ogrodowych (georginie, astry, róże) i łąkowych (rumianek, chaber), oraz owoców kaliny, truskawek i winogron. Charakterystyczne są również obrazy liści, ktróre nazywane są „paprocią”, pąków i liści ażurowych piórowych. Dla ornamentalistów petrykiwskich charakterystyczne są wyjątkowa dokładność przy wyznaczaniu odległości i niesamowita sprawność ręki – wszyscy mistrzowie rysują bez uprzedniego zaznaczenia obrysów, nie korzystając z żadnych instrumentów pomiarowych. Mistrostwo wykonania osiągane jest poprzez rysowanie pędzlem z kociej sierści. Oprócz pędzli mistrzowie z Petrykiwki wykorzystują również źdźbło, odłamki drewna, natomiast jagody i niektóre kwiaty malowane są bezpośrednio palcem.